Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Komise pro rozvoj školního areálu (14.4.2020)

Na úvod mi dovolte základní shrnutí. Komise vznikla na základě usnesení Zastupitelstva obce Mukařov a jejím úkolem je připravit zprávu pro zastupitele, která shrne potřeby základní školy Mukařov v nejbližších 20 letech a doporučí celkový rozvoj školního areálu. Rozvoj ve smyslu zajištění dostatečné kapacity, počtu odborných učeben, zkvalitnění prostředí pro výuku a sportovního vyžití. To vše s ohledem na předpokládaný populační vývoj, řešení spádovosti a požadavky na výuku.

V půlce března proběhla již druhá schůzka, bohužel ne osobním jednáním. Tentokrát jsme využili IT technologie a spojili se přes konferenční hovor. Byla provedena revize všech úkolů z prvního jednání, kdy jednotliví zástupci pracovních podskupin (ty byly definovány na prvním jednání) informovali o tom, co bylo provedeno, dokončeno. S potěšením lze konstatovat, že téměř ve všech bodech jsme se posunuli kupředu. Proběhla dlouhá diskuze na téma demografického vývoje našich obcí, resp. obcí, z nichž děti navštěvují naši ZŠ, tak abychom mohli následně definovat předpokládaný kapacitní požadavek na počet dětí pro dané období.  Dále zástupce stavební podskupiny informoval o prohlídce staré budovy školy a navržených úpravách vedoucích k modernizaci budovy. V závěru pak byli všem přiděleny úkoly do příštího jednání, které proběhne v polovině dubna.

Pavel Kvasnička, člen Komise pro rozvoj školního areálu

 

ŠKOLNÍ AREÁL (30.9.2019)

Dobrý den milí čtenáři a spoluobčané,

Možná si vzpomenete na krátký článek z listopadu loňského roku, kde pan Kvasnička informoval o prvních krůčcích vedoucích k realizaci nového krytého moderního sportoviště pro naši základní školu. Od té doby uběhlo několik měsíců, během kterých jsme neseděli s rukama v klíně a pokračovali dále směrem k cíli.

V článku bylo zmíněno, že proběhla schůzka se zástupci obce, abychom získali více informací ohledně kroků, které byly podniknuty k uspořádání školního areálu v minulosti, následně proběhla velice důkladná a přínosná diskuze s paní ředitelkou společně za účasti Hanky Zákoucké. Výsledkem těchto kroků byl pak jednoznačný závěr, že nelze řešit pouze stavbu nového sportoviště, ale primárně celkovou koncepci školního areálu. Celkovou koncepci tak, aby se prověřily možnosti zvýšení kapacity školy v rámci současného školního areálu na základě demografické studie a požadavků na moderní školní výuku.

Areál by měl zahrnovat prostory nejen pro výuku, ale i prostory, které umožní rozšíření mimoškolních aktivit, např. v rámci družiny a v neposlední řadě právě zmíněnou novou moderní tělocvičnu, která by se dala mimo školní hodiny využívat pro veřejnost.

Po dlouhém hledání se Pavlu Kvasničkovi podařilo najít zkušenou architektku, která se zabývá řešením školních areálů a má za sebou úspěšné realizace v tomto směru. Její cenovou nabídku na zpracování studie prostorového uspořádání objektů ve školním areálu a navazujícího dotačního poradenství odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.6.2019.

V současné chvíli již byly pod dohledem Hanky Zákoucké zahájeny práce a pevně věříme, že brzo přinesou pozitivní výsledky.

 

Za Společně a Hanku Zákouckou

František Chrpa

 

 

AUTOVRAKY V NAŠÍ OBCI (20.5.2019)

Vážení spoluobčané,

Od začátku mého působení v Zastupitelstvu obce a také ve Výboru pro veřejný pořádek a dopravu, jsem se začal
věnovat situaci okolo odstavených autovraků v našich obcích.
S odstavenými automobily v různém technickém stavu se setkává vetšina obcí a měst. Lidé se tak zbavují
vozidel, která nemohou pokračovat v jízdě z důvodu poruchy, nehody anebo v krajním případě kvůli
trestné činnosti, ke které byl takový vůz použit.
Bohužel dnešní doba takovému jednání nahrává. Oprava staršího vozu může být mnohdy dražší než
koupě jiného a neznalost relativně nízkých nákladů na ekologickou likvidaci (500 – 1500 Kč) nebo lenost
vlastníka vede k tomu, že se vraky doslova hromadí v každé obci nebo městě.

Dalším problémem je, že obec nemůže takový automobil nechat zlikvidovat, pokud nesplňuje prvky
autovraku. Poté, co jsem se o tuto problematiku začal zajímat, jsem zjistil, že se neobejdeme bez
pomoci PČR. Kontaktoval jsem místní oddělení v Mnichovicích, kde jsem se setkal opravdu s velmi
proaktivní a pozitivní reakcí. Přislíbili pomoc a vysvětlili mi, jaká práva a povinnosti jako obec máme a
jak s takovým odstaveným vozidlem naložit.

Co je to autovrak: je to vozidlo, které nemá SPZ a ani žádnou jinou identifikaci, pomocí které se dá
zjistit majitel vozidla. Takové vozidlo také musí vykazovat prvky poškození, jednání vandala či
živlu. Je-li na území obce takové vozidlo, pak jej může obec byť na svoje náklady zlikvidovat
a to v každém centru pro ekologickou likvidaci vozidel. U nás je taková provozovna
např. na Vojkově.

V případě, že má auto SPZ, tak jedinou cestou jak se zbavit vozidla, je kontaktování majitele.
V takovém případě je potřeba pořídit detailní fotografie vozidla, SPZ a štítku STK, a zaslat je
elektronicky na místní oddělení PČR. Ta kontaktuje majitele a o výsledku informuje obec
zasláním kontaktních údajů do datové schránky. Mnohdy se stane, že majitel uveden v registru
již není majitelem skutečným, protože nový majitel auto nepřepsal nebo se majitel kontaktu vyhýbá.
V našich obcích se naštěstí, díky spolupráci s PČR, podařilo taková vozidla odstranit ze všech nám
znamých obecních ploch.

František Chrpa, zastupitel za SPOLEČNĚ, předseda výboru pro veřejný pořádek a dopravu

 

SOKOLOVNA - ÚKLID (4.4.2019)

Společně se již dlouhodobě snaží o zlepšení podmínek v mukařovské sokolovně.... V pátek 14.12.2018 se na popud školského výboru pod vedením Tomáše Kouby uskutečnila schůzka mezi zástupci obce a zástupci Sokola ohledně nové smlouvy o nájmu. Řešilo se mimo jiné i ustanovení o úklidu. Pevně věříme, že se situace zlepší a hodiny tělesné výchovy a "kroužky" pro děti i dospělé budou probíhat v lepším prostředí. V dubnu 2019 by měl proběhnout podpis dodatku ke smlouvě o pronájmu pro školu, kde bude zahrnuta frekvence úklidu a jeho kontrola ...

Pavel Kvasnička, člen Stavebního výboru